Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam thực hiện kế hoạch năng lượng Việt Nam
August 18, 2018

Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) trình bày báo cáo này nhằm vạch ra những lợi thế của việc nhấn mạnh hơn các giải pháp trong nước giúp giải quyết nhu cầu năng lượng sạch trong tương lai của Việt Nam và để chứng minh lợi thế của việc ưu tiên nguồn năng lượng trong nước so với nhập khẩu. Báo cáo này kết luận rằng Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng tối đa các nguồn năng lượng bản địa để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi ích kinh tế xã hội từ việc phát triển năng lượng trong tương lai dựa trên những thành tựu đã đạt được.

Kế hoạch sản xuất năng lượng tại Việt Nam (MVEP) tập trung vào phân tích và hỗ trợ pháp lý như sau: Hiệu quả năng lượng, Năng lượng tái tạo, Khí thiên nhiên của Việt Nam. Những lợi ích của MVEP là khác nhau. Nó cung cấp một kế hoạch phát triển năng lượng linh hoạt có thể điều chỉnh theo nhu cầu trong tương lai. Nó chú trọng hơn vào việc sử dụng điện hiệu quả và giảm chi phí xã hội và môi trường ô nhiễm. Nó làm giảm sự phụ thuộc than và chi phí liên quan. Kế hoạch này có thể thu hút đầu tư mới lớn hơn nhiều từ nhiều nguồn trong và ngoài nước và thậm chí tạo ra doanh thu cho chính phủ.

Các khuyến nghị về chính sách và quy định của kế hoạch này có thể đáp ứng 100 tỷ đô la yêu cầu vào năm 2030 cho nhu cầu năng lượng của Việt Nam và làm theo cách này có thể tối đa hóa các nguồn tài nguyên bản địa và cung cấp các mục tiêu môi trường của Việt Nam.

Một số cải cách chính sách, quy định và thể chế quan trọng được vạch ra là: việc sử dụng Hợp đồng mua bán điện trực tiếp được nâng cao hơn; tiếp theo đó cái nhìn tổng quát hơn về chi phí xuất khẩu khí thiên nhiên nội địa; một tầm nhìn định hướng xây dựng ngân hàng lưu trữ gió và năng lượng mặt trời PPAs được đề xuất, cũng như việc ban hành một bản đồ giá điện đến năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2025. Nó khuyến khích hợp tác sâu hơn với khu vực tư nhân về các chủ đề khác nhau như sự phát triển của xuất khẩu khí thiên nhiên trong nước, việc sửa đổi Quyết định Năng lượng Mặt trời, sự phát triển của lưới điện thông minh và các công nghệ chuyển đổi thông minh cung cấp các giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả. Cuối cùng, để khuyến khích việc giảm sử dụng năng lượng, chính sách  ưu đãi thuế sử dụng năng lượng và các yêu cầu hiệu quả năng lượng nên được đề xuất bắt buộc đối với các sản phẩm năng lượng đặc thù.

MVEP tăng cường an ninh quốc gia của Việt Nam và xây dựng một con đường dẫn đến một tương lai năng lượng sạch, hiệu quả và bền vững cho Việt Nam.

Để có báo cáo đầy đủ và các giấy tờ liên quan của VBF, vui lòng tìm hiểu tại đây: </http://www.vbf.org.vn/documentation-center/infrastructure-working-group/power-and-energy-sub-working-group .html>

Tác giả: VSEA